Збірники

Збірник тез Студентської науково-пошукової конференції на тему "Розвиток сучасної науки"


Збірник Студентської мовної конференції «Мовна політика та мовна ситуація в Україні» 08.11.2019р.