Приймальна комісія

 Проект договору про надання освітніх послуг


Проект договору про надання платної освітньої послуги


Державне замовлення 2021


Графік апеляційної комісії


Положення про приймальну комісію


Положення про апеляційну комісію


Графік роботи приймальної комісії


Положення про проведення предметних вступних іспитів та фахових вступних випробувань


Положення про проведення співбесіди із вступниками для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра


Зміни до правил прийому


Правила прийому


Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році


Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі


Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійної ступені фахового молодшого бакалавра на основі базової  загальної середньої освіти


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітньо-професійної ступені фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти