Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

на основі базової загальної середньої освіти (9 клас)  - термін навчання 3 роки.
Вступні випробування:

 на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)  - термін навчання 2 роки.
Вступні випробування: